Programul „Euro 200” – editia 2017

Ministerul Educatiei Nationale anunta ca Programul "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare se va derula si in anul 2017.

Beneficiarii acestui program sunt elevii si studentii invatamantului de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie.

Ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii si burselor sociale, precum si a tuturor drepturilor sociale care, potrivit Iegii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi si obligatii.

Cererile privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare prin programul „EURO 200" vor fi depuse la secretariatul unitatii de invatamant pana la data de 21 aprilie 2017.

Pentru detalii complete accesati   Adresa Ministerului Educatiei Nationale.