Burse pentru elevii Colegiului National Emil Racovita Bucuresti

 

Anunt important!!! Solicitantii burselor sociale carora Ii s-au aprobat dosarele de bursa sub rezerva aducerii adeverintei de venit de la ANAF (avand depus Ia dosar bonul de inregistrare de Ia ANAF in vederea eliberarii adeverintei de venit) au la dispozitie dispozitie 15 zile, respectiv pana in data de 17.03.2017, sa aduca adeverinta. In caz contrar dosarul se considera incomplet si nu vor beneficia de bursa.

  Anunt burse

 

Dosarele pentru obtinerea burselor se primesc pana vineri 24.02.2017.
Incepand cu acest semestru pot depune dosare pentru obtinerea bursei de merit si elevii din clasele a V-a si a IX-a.
Cererile pentru burse de merit se ridica de la secretariat sau de la casierie iar dosarele sunt centralizate sub semnatura de diriginti si inmanate doamnei director adjunct Anghel Gabriela.
Cererile pentru celelalte tipuri de burse pot fi obtinute din aceleasi surse.
Dosarele se vor depune zilnic in intervalul 10-16 doar la doamna director adjunct Anghel Gabriela sau la doamna profesoara Sava Silvia. Nu vor fi primite decat dosarele complete. (care contin toate documentele necesare)

  !!!NOU!!! ADRESA ACORDARE BURSE Primaria Sector 2

  Modele cereri burse 2016-2017

  Criterii de acordare a burselor

  Informare CNER – burse

  Informare MENCS – Burse de merit si performanta 2016-2017

 

BURSE – ATENTIE !!!

 

DOSARELE PENTRU OBTINEREA BURSELOR SOCIALE SE DEPUN IN PRIMELE DOUA SAPTAMANI DIN SEMESTRUL  al II – lea, AN SCOLAR 2016/2017, conform Ordinului MECS Nr. 5576/ 7 oct. 2011, art. 15: 

INTRE 13 FEBRUARIE 2017 – 24 FEBRUARIE 2017

Plafon venit net/pers.

 • BURSA VENITURI MICI: 533 LEI
 • BURSA STUDIU: 1.065 LEI

(la calcularea plafonului se va Tine cont de salariul minim BRUT pe economie: 1.250 lei)

 

CONDITII:

 • BENEFICIAZA DE BURSA SOCIALA DOAR ELEVII CARE AU NOTA 10 SAU “FB“  LA PURTARE SI NU AU RAMAS CORIGENTI IN SEMESTRUL I, 2016/2017
 • NU SE REALIZEAZA UN VENIT MEDIU LUNAR NET PE MEMBRU DE FAMILIE MAI MARE DE 533 LEI  PE ULTIMELE 12 LUNI –  (bursa venituri mici)
 • NU DETIN TERENURI AGRICOLE CU SUPRAFATA MAI MARE DE 20.000 MP IN ZONELE COLINARE DE SES SI 40.000 MP IN ZONELE MONTANE
 • ELEVII ORFANI
 • ELEVII BOLNAVI/CU HANDICAP CONFORM CERTIFICATELOR MEDICALE AVIZATE DE MEDICUL SPECIALIST SI MEDICUL DE FAMILIE

 

DOSARELE PENTRU OBTINEREA BURSEI SOCIALE TREBUIE SA CONTINA:

 • ACTE CARE DOVEDESC VENITUL NET PE ULTIMELE 12 LUNI AL TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI:

1. ADEVERINTA SALARIU NET, DEFALCAT PE FIECARE LUNA (DIN FEBRUARIE 2016 PANA IN IANUARIE 2017, INCLUSIV) + VALOAREA TICHETELOR DE MASA/CADOU, UNDE E CAZUL

2. ADEVERINTE SOMAJ  PE ULTIMELE 12 LUNI, UNDE E CAZUL

3. ADEVERINTE AJUTOR SOCIAL  PE ULTIMELE 12 LUNI, UNDE E CAZUL

4. TALON ALOCATIE  PENTRU TOTI COPIII AFLATI IN INTRETINERE, IN ORIGINAL

5. CUPOANE PENSIE, UNDE E CAZUL, IN ORIGINAL

6. ORICE ACT CARE DOVEDESTE UN VENIT NET DOBANDIT IN ULTIMELE 12 LUNI SAU ORICE ACT LEGAL/ NOTARIAL CARE DOVEDESTE CA FAMILIA NU DISPUNE DE NICIUN FEL DE VENITURI

7. COPII CERTIFICATE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR  AFLATI IN INTRETINERE

8. COPII BULETIN DE IDENTITATE (ALE AMBILOR PARINTI, UNDE E CAZUL)

9. ADEVERINTA DE ELEV PENTRU FRATII CARE INVATA IN ALTE UNITATI SCOLARE, CU SUMA BURSEI ACORDATE DE SCOALA RESPECTIVA

10. ADEVERINTE DE VENIT (2 adeverinTe) DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA (ANAF), IN ORIGINAL, PE ULTIMELE 12 LUNI : DIN FEBRUARIE 2016 – IANUARIE 2017  ( PENTRU AMBII PARINTI) – OBLIGATORIU !

11. DECLARATIE NOTARIALA IN CARE SA SE SPECIFICE CA PARINTII/TURORII NU REALIZEAZA VENITURI, NU DETIN TERENURI AGRICOLE CU O SUPRAFATA MAI MARE DE 20.000M2 IN ZONELE COLINARE SI DE SES SI DE 40.000 M2 IN ZONELE MONTANE

 

DOSARELE PENTRU OBTINEREA BURSEI DE STUDIU TREBUIE SA CONTINA:

      – ACTE CARE DOVEDESC VENITUL NET PE ULTIMELE 3 LUNI AL TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI:

1. ADEVERINTA SALARIU NET, DEFALCAT PE FIECARE LUNA (DIN NOIEMBRIE 2016 PANA IN IANUARIE 2017, INCLUSIV) + VALOAREA TICHETELOR DE MASA/CADOU, UNDE E CAZUL;

2. ADEVERINTE SOMAJ  PE ULTIMELE 3 LUNI, UNDE E CAZUL;

3. ADEVERINTE AJUTOR SOCIAL  PE ULTIMELE 3 LUNI, UNDE E CAZUL ;

4. TALON ALOCATIE  PENTRU TOTI COPIII AFLATI IN INTRETINERE, IN ORIGINAL ;

5. CUPOANE PENSIE, UNDE E CAZUL, IN ORIGINAL ;

6. ORICE ACT CARE DOVEDESTE UN VENIT NET DOBANDIT IN ULTIMELE 3 LUNI SAU ORICE ACT LEGAL/ NOTARIAL CARE DOVEDESTE CA FAMILIA NU DISPUNE DE NICIUN FEL DE VENITURI;

7.  COPII CERTIFICATE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR  AFLATI IN INTRETINERE;

8.  COPII BULETIN DE IDENTITATE (ALE AMBILOR PARINTI, UNDE E CAZUL) ;

9.  ADEVERINTA DE ELEV PENTRU FRATII CARE INVATA IN ALTE UNITATI SCOLARE, CU SUMA BURSEI ACORDATE DE SCOALA RESPECTIVA ;

10. ADEVERINTE DE VENIT (2 adeverinTe) DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA (ANAF), IN ORIGINAL, PE ULTIMELE 3 LUNI : DIN NOIEMBRIE 2016 – IANUARIE 2017  ( PENTRU AMBII PARINTI) – OBLIGATORIU !

11. DECLARATIE NOTARIALA IN CARE SA SE SPECIFICE CA PARINTII/TURORII NU REALIZEAZA VENITURI, NU DETIN TERENURI AGRICOLE CU O SUPRAFATA MAI MARE DE 20.000M2 IN ZONELE COLINARE SI DE SES SI DE 40.000 M2 IN ZONELE MONTANE

 

Pentru solicitarea bursei medicale, dosarul trebuie sA conTinA doar:

 • COPIA CERTIFICATULUI DE NASTERE AL ELEVULUI SI COPIA BULETINULUI DE IDENTITATE AL PARINTELUI CARE SOLICITA BURSA MEDICALA,
 • ADEVERINTA DE LA MEDICUL SPECIALIST SI AVIZATA DE CATRE MEDICUL DE FAMILIE SAU MEDICUL SCOLAR,  PENTRU ELEVUL BOLNAV/CU HANDICAP (+ ANCHETA SOCIALA) .

 

Pentru solicitarea bursei de orfan, dosarul trebuie sA conTinA doar:

 • COPIA CERTIFICATULUI DE NASTERE AL ELEVULUI SI COPIA BULETINULUI DE IDENTITATE AL PARINTELUI/ TUTORELUI CARE SOLICITA BURSA DE ORFAN.
 • COPIA CERTIFICATULUI  DE DECES AL PARINTELUI/PARINTILOR DECEDATI.

(In cazul In care ambii parinti ai elevului sunt decedatti, tutorele anexeaza la dosar si dispozitia legala)

 

– DOSARUL VA FI INSOTIT DE O CERERE-TIP (CARE SE RIDICA DE LA CASIERIE/SECRETARIAT/SITE-UL LICEULUI), COMPLETATA DE CATRE PARINTELE CARE VA DEPUNE DOSARUL.

ESTE OBLIGATORIU CA ACESTE DOSARE SA CONTINA TOATE ACTELE SI ADEVERINTELE MENTIONATE MAI SUS, BIFATE PE CEREREA- TIP.

– ACTELE SE VOR ADUCE INTR-O FOLIE DE PLASTIC SAU DOSAR – OBLIGATORIU !

NU SE VOR ACCEPTA DOSARE IN AFARA PROGRAMULUI AFISAT SAU IN AFARA PERIOADEI STABILITE CONFORM LEGII !!!!!!

NU SE VOR ACCEPTA DOSARE INCOMPLETE !!!!!