Informatii despre obtinerea burselor sociale, de merit si performanta in anul scolar 2017-2018

 

 Cereri burse

 

DOSARELE PENTRU OBŢINEREA BURSELOR SOCIALE SE DEPUN ÎN PRIMELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI DIN SEMESTRUL I , AN ŞCOLAR 2017/2018, conform Ordinului MECŞ Nr. 5576/ 7 oct. 2011, art. 15:

11 SEPTEMBRIE 2017 – 22 SEPTEMBRIE 2017

Plafon venit net/pers. – BURSA VENITURI MICI: 533 LEI

BURSA STUDIU : 1065 LEI
(la calcularea plafonului se va ţine cont de salariul minim BRUT pe economie : 1450 lei)

CONDIŢII:

• BENEFICIAZĂ DE BURSĂ SOCIALĂ DOAR ELEVII CARE AU NOTA 10 SAU “FB“ LA PURTARE ÎN ANUL ȘCOLAR, 2016/2017.

• NU SE REALIZEAZĂ UN VENIT MEDIU LUNAR NET PE MEMBRU DE FAMILIE MAI MARE DE 533 LEI PE ULTIMELE 12 LUNI. – (bursa venituri mici)

• NU DEŢIN TERENURI AGRICOLE CU SUPRAFAŢA MAI MARE DE 20.000 MP ÎN ZONELE COLINARE DE ŞES ŞI 40.000 MP ÎN ZONELE MONTANE.

• ELEVII ORFANI

• ELEVII BOLNAVI/CU HANDICAP CONFORM CERTIFICATELOR MEDICALE AVIZATE DE MEDICUL SPECIALIST ŞI MEDICUL DE FAMILIE

 

DOSARELE PENTRU OBŢINEREA BURSEI SOCIALE TREBUIE SĂ CONŢINĂ:

– ACTE CARE DOVEDESC VENITUL NET PE ULTIMELE 12 LUNI AL TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI:

1. ADEVERINŢĂ SALARIU NET, DEFALCAT PE FIECARE LUNĂ (DIN SEPTEMBRIE 2016 PÂNĂ ÎN AUGUST 2017, INCLUSIV) + VALOAREA TICHETELOR DE MASĂ/CADOU, UNDE E CAZUL; 

2. ADEVERINŢE ŞOMAJ PE ULTIMELE 12 LUNI, UNDE E CAZUL;

3. ADEVERINŢE AJUTOR SOCIAL PE ULTIMELE 12 LUNI, UNDE E CAZUL ;

4. TALON ALOCAŢIE PENTRU TOŢI COPIII AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE, ÎN ORIGINAL ;

5. CUPOANE PENSIE, UNDE E CAZUL, ÎN ORIGINAL ;

6. ORICE ACT CARE DOVEDEŞTE UN VENIT NET DOBÂNDIT ÎN ULTIMELE 12 LUNI SAU ORICE ACT LEGAL/ NOTARIAL CARE DOVEDEŞTE CĂ FAMILIA NU DISPUNE DE NICIUN FEL DE VENITURI;

7. COPII CERTIFICATE NAŞTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE;

8. COPII BULETIN DE IDENTITATE (ALE AMBILOR PĂRINŢI, UNDE E CAZUL) ;

9. ADEVERINŢĂ DE ELEV PENTRU FRAŢII CARE ÎNVAŢĂ ÎN ALTE UNITĂŢI ŞCOLARE, CU SUMA BURSEI ACORDATE DE ŞCOALA RESPECTIVĂ;

10. ADEVERINŢE DE VENIT (2 adeverinţe, una pentru lunile dina nul 2016, alta pentru lunile dina nul 2017) DE LA ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ (ANAF), ÎN ORIGINAL, PE ULTIMELE 12 LUNI: DIN SEPTEMBRIE 2016 – AUGUST 2017 ( PENTRU AMBII PĂRINŢI) – OBLIGATORIU !

 

DOSARELE PENTRU OBŢINEREA BURSEI DE STUDIU TREBUIE SĂ CONŢINĂ:

– ACTE CARE DOVEDESC VENITUL NET PE ULTIMELE 3 LUNI AL TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI:

1. ADEVERINŢĂ SALARIU NET, DEFALCAT PE FIECARE LUNĂ (DIN IUNIE 2017 PÂNĂ ÎN AUGUST 2017, INCLUSIV) + VALOAREA TICHETELOR DE MASĂ/CADOU, UNDE E CAZUL; 

2. ADEVERINŢE ŞOMAJ PE ULTIMELE 3 LUNI, UNDE E CAZUL;

3. ADEVERINŢE AJUTOR SOCIAL PE ULTIMELE 3 LUNI, UNDE E CAZUL ;

4. TALON ALOCAŢIE PENTRU TOŢI COPIII AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE, ÎN ORIGINAL ;

5. CUPOANE PENSIE, UNDE E CAZUL, ÎN ORIGINAL ;

6. ORICE ACT CARE DOVEDEŞTE UN VENIT NET DOBÂNDIT ÎN ULTIMELE 3 LUNI SAU ORICE ACT LEGAL/ NOTARIAL CARE DOVEDEŞTE CĂ FAMILIA NU DISPUNE DE NICIUN FEL DE VENITURI;

7. COPII CERTIFICATE NAŞTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE;

8. COPII BULETIN DE IDENTITATE (ALE AMBILOR PĂRINŢI, UNDE E CAZUL) ;

9. ADEVERINŢĂ DE ELEV PENTRU FRAŢII CARE ÎNVAŢĂ ÎN ALTE UNITĂŢI ŞCOLARE, CU SUMA BURSEI ACORDATE DE ŞCOALA RESPECTIVĂ ;

10. ADEVERINŢE DE VENIT DE LA ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ (ANAF), ÎN ORIGINAL, PE ULTIMELE 3 LUNI : DIN IUNIE 2017 – AUGUST 2017 ( PENTRU AMBII PĂRINŢI) – OBLIGATORIU !

 

Pentru solicitarea bursei medicale, dosarul trebuie să conţină doar :

– COPIA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE AL ELEVULUI ŞI COPIA BULETINULUI DE IDENTITATE AL PĂRINTELUI CARE SOLICITĂ BURSA MEDICALĂ,

– ADEVERINŢĂ DE LA MEDICUL SPECIALIST ŞI AVIZATĂ DE CĂTRE MEDICUL DE FAMILIE SAU MEDICUL ŞCOLAR, PENTRU ELEVUL BOLNAV/CU HANDICAP (+ ANCHETĂ SOCIALĂ) .

 

Pentru solicitarea bursei de orfan, dosarul trebuie să conţină doar :

– COPIA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE AL ELEVULUI ŞI COPIA BULETINULUI DE IDENTITATE AL PĂRINTELUI/ TUTORELUI CARE SOLICITA BURSA DE ORFAN.

– COPIA CERTIFICATULUI DE DECES AL PĂRINTELUI/PĂRINŢILOR DECEDAŢI.
(În cazul în care ambii părinţi ai elevului sunt decedaţi, tutorele anexează la dosar şi dispoziţia legală)

– DOSARUL VA FI ÎNSOŢIT DE O CERERE-TIP (CARE SE RIDICĂ DE LA CASIERIE/SECRETARIAT/SITE-UL LICEULUI), COMPLETATĂ DE CĂTRE PĂRINTELE CARE VA DEPUNE DOSARUL.

ESTE OBLIGATORIU CA ACESTE DOSARE SĂ CONŢINĂ TOATE ACTELE ŞI ADEVERINŢELE MENŢIONATE MAI SUS, BIFATE PE CEREREA-TIP.

ACTELE SE VOR ADUCE ÎNTR-O FOLIE DE PLASTIC SAU DOSAR – OBLIGATORIU !

NU SE VOR ACCEPTA DOSARE ÎN AFARA PROGRAMULUI AFIŞAT SAU ÎN AFARA PERIOADEI STABILITE CONFORM LEGII !!!!!!

NU SE VOR ACCEPTA DOSARE INCOMPLETE !!!!!