Anunt privind admiterea in clasa a IX-a 2018

COLEGIUL NATIONAL “EMIL RACOVITA” BUCURESTI

ANUNTA:

CONCURS DE ADMITERE IN CLASA a-IX-a

An scolar 2018 – 2019

 

 Rezultate admitere vocational (2018 05 22)

 

La urmatoarele ramuri sportive:

CLASA SPECIALA PENTRU ELEVII LEGITIMATI LA CLUBUL COLEGIULUI  NATIONAL “EMIL RACOVITA”:

INOT                                   (fete – baieti)      –   18 locuri

POLO PE APA                    (fete – baieti)      –   7 locuri

SARITURI IN APA              (fete – baieti)      –   3 locuri

CLASA MOZAIC:

INOT                             (fete – baieti)   clasa mozaic  –   7  locuri

HANDBAL                     (fete – baieti)   clasa mozaic  –   3  locuri

DANS SPORTIV           (fete –  baieti)   clasa mozaic  –   2 locuri

PATINAJ ARTISTIC      (fete – baieti)   clasa mozaic  –   2 locuri

SARITURI IN APA        (fete – baieti)   clasa mozaic  –   4 locuri

ATLETISM                    (fete –  baieti)   clasa mozaic  –   2 locuri

TENIS DE CAMP          (fete – baieti)   clasa mozaic  –   3 locuri

HOCHEI PE GHEATA   (fete – baieti)   clasa mozaic  –   3 locuri

FITNESS                       (fete – baieti)   clasa mozaic  –   1 loc

BADMINTON                 (fete – baieti)   clasa mozaic  –   1 loc

CALENDAR DE DESFASURAREA PROBELOR DE APTITUDINI:

10 – 11 mai 2018    Eliberarea anexelor fiselor de inscriere ( de la Scolile gimnaziale pentru elevii clasei   a – VIII-a, care doresc sa participe la probe de aptitudini;

14 – 15 mai 2018    Inscrierea pentru probele de aptitudini;

16 – 18 mai 2018    Desfasurarea probelor de aptitudini

22 mai 2018            Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini

La inscriere va veti prezenta cu un dosar tip mapa care va contine urmatoarele acte, asezate dupa cum urmeaza:

 1. anexa la fisa de inscriere pentru admitere in clasa a-IX-a, eliberata de scoala gimnaziala
 2. certificat de nastere – in copie legalizata la notariat
 3. buletin de identitate – in copie
 4. buletin de identitate al parintilor  – in copie
 5. fisa medicala de la cabinetul scolar (dosarul medical cu vaccinuri)
 6. copia carnetului de legitimare (daca elevul este legitimat la alt club sportiv)
 7. adeverinta medicala de la Cabinetul de Medicina Sportiva, care le va elibera Aviz favorabil pentru participare la probele de aptitudini sportive.

Dosarul va fi completat pe coperta cu:

 • numele si prenumele candidatului, cu initiala tatalui,
 • numarul de telefon personal, precum si al parintilor,
 • ramura sportiva la care va sustine proba.

 

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ADMITERII IN CLASA a-IX-a

Admiterea elevilor in liceele vocationale, la clasele cu program sportiv , este conditionata de:

 • Existenta avizului medical favorabil participarii la probele de aptitudini sportive – conditie eliminatorie
 • Sustinerea si promovarea probelor de aptitudini

La sustinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admisi numai in echipament corespunzator.

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minima de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6(sase).

Elevului care nu obtine nota de promovare la o proba de aptitudini i se comunica imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la urmatoarele probe de aptitudini sportive si este declarat respins la probele de aptitudini.

Nota finala la probele de aptitudini, pe disciplina sportiva, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate la fiecare proba in parte.

Pot fi admisi la liceele vocationale, la clasele cu program sportiv, doar candidatii care au obtinut nota finala la probele de aptitudini de minimum 7 (sapte).

!!! Nu se admit contestatii la probele sportive.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MFA = (3APT+MA)/4

Unde:

MFA= media finala de admitere

APT= media probelor de aptitudini

MA  = media de admitere ( de la Sc. gimnaziala) calculata astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

Unde:

MA = media de admitere

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII a