Admiterea in clasa a V-a, anul scolar 2021-2022

 

ADMITEREA IN CLASA a V-a, ANUL SCOLAR 2021-2022 PENTRU:

  • CLASA a V-a PROFIL VOCATIONAL SPORTIV

Inot – 22 locuri

Sarituri in apa – 1 loc

Polo pe apa – 3 locuri

  • CLASA a V-a, CU PREDAREA INTENSIVA A LIMBII ENGLEZE – 26 locuri

In perioada 28 iunie – 16 iulie va avea loc admiterea in clasa a V-a, cu predarea intensiva a limbii engleze si profil vocational sportiv, in anul scolar 2021-2022, cf. Adresei MEC Nr.2555/DGIP/27.04.2021. In cazul in care vor ramane locuri libere se va organiza admiterea in clasa a V-a in perioada 12 iulie – 23 iulie 2021.

       Toate informatiile privind metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in clasa a V-a vor fi postate, in timp util, pe site-ul CNER.