Admiterea in clasa a IX-a, anul scolar 2021-2022

 

ADMITEREA IN CLASA a IX-a, ANUL SCOLAR 2021-2022, PENTRU:

  •  PROFIL VOCATIONAL SPORTIV:

a) Locurile pentru elevii legitimati la Clubul colegiului ”Emil Racovita” – 24 locuri:

Inot: 15 locuri (fete, baieti)

Sarituri in apa : 2 locuri(fete, baieti)

Polo pe apa – 7 locuri (fete, baieti)

b). Locurile pentru clasa mozaic – 24 locuri:

Inot: 4 locuri (fete, baieti)

Sarituri in apa: 1 loc (fete, baieti)

Polo pe apa: 4 locuri (fete, baieti)

Gimnastica ritmica: 2 locuri (fete, baieti)

Tenis de camp: 5 locuri (fete, baieti)

Baschet: 1 loc (fete, baieti)

Atletism: 3 locuri (fete, baieti)

Karate: 1 loc (fete, baieti)

Patinaj artistic: 1 loc (fete, baieti)

 Volei: 2 locuri (fete, baieti)

c).  Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat, in anul scolar 2021-2022:

Conform Ministerului Educatiei, Ordinul de ministru nr. 3721/23.04.2021( pentru modificarea si completarea Ordinului nr.5457/2020) a fost aprobat Calendarul actualizat al organizarii si desfasurarii admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022, dupa cum urmeaza:

7 – 14 iunie 2021 – Inscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de  invatamant liceal sau prin mijloace electronice de comunicare si eliberarea/transmiterea anexelor fiselor de inscriere, insotite de documentele prevazute in Anexa 3 la prezentul ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere. Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul scolar 2020-2021 se desfasoara conform urmatoarelor prevederi:

Pentru buna desfasurare a porcesului de inscriere a elevilor pentru probele de aptitudini, in perioada 2-4 iunie 2021, in intervalul orar 09:00-16:00, se vor face programari telefonice, la nr. de telefon 021 3217092 pentru stabilirea intervalului orar in care puteti sa va prezentati la liceu cu documentele aferente inscrierii (intr-un dosar). Dosarul va contine documentele enumerate mai jos, la punctele 1-4, precum si anexa 2 de la fisa de inscriere, completata de scoala de provenienta:

1. Inscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este conditionata de:

a) existenta avizului medical, cu specificatia „Apt pentru efort fizic/Clinic sanatos”, favorabil practicarii disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucratoare inainte de inscriere (conditie eliminatorie);

b) existenta unui document, din cele mentionate mai jos, care sa ateste ca elevul practica organizat, de cel putin 1 an calendaristic, disciplina sportiva pentru care se constituie clasa (conditie eliminatorie):

i) carnet de legitimare sportiva (legitimatie de sportiv) in disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de catre forul de specialitate pentru cel putin unul din ultimii 3 ani competitionali (in copie conforma cu originalul);

ii) adeverinta de la clubul sportiv/asociatia sportiva sau de la unitatea de invatamant cu program sportiv integrat/suplimentar ca practica organizat disciplina sportiva pentru care se constituie clasa de cel putin un an calendaristic (document original);

iii) adeverinta de la unitatea de invatamant ca a participat, in unul din ultimii 3 ani scolari, dupa caz, la etapele judetene/ sectoare ale municipiului Bucuresti, zonale/regionale/municipiul Bucuresti sau nationale ale competitiilor organizate de Ministerul Educatiei in cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si/sau in cadrul Campionatelor Nationale Scolare, la disciplina sportiva pentru care se constituie clasa (document original/scanat);

c) adeverinta (document original) de la unitatea de invatamant gimnazial absolvita cu media generala la disciplina educatie fizica/pregatire sportiva practica din clasele V-VIII, calculata ca media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a mediilor anuale la aceasta disciplina, in clasele in care a parcurs disciplina (conditie eliminatorie);

d) pot fi admisi in liceele vocationale, la clasele cu program sportiv, doar candidatii care au media generala cel putin 7 (sapte) la disciplina educatie fizica/pregatire sportiva practica din clasele V-VIII;

2. Nota finala la probele de aptitudini (APT) se echivaleaza cu media generala la disciplina educatie fizica/pregatire sportiva practica din clasele V-VIII, calculata ca media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a mediilor anuale la aceasta disciplina, in clasele in care a parcurs disciplina;

3. In cazul in care doi sau mai multi candidati au medii finale de admitere (MFA) egale, acestia vor fi departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii:

a) locul 1 obtinut in unul din ultimii 3 ani competitionali la Campionatele nationale organizate de federatia nationala de specialitate in disciplina pentru care se constituie clasa;

b) locul 2 obtinut in unul din ultimii 3 ani competitionali la Campionatele nationale organizate de federatia nationala de specialitate in disciplina pentru care se constituie clasa;

c) locul 3 obtinut in unul din ultimii 3 ani competitionali la Campionatele nationale organizate de federatia nationala de specialitate in disciplina pentru care se constituie clasa;

d) participarea, in unul din ultimii 3 ani competitionali, la Campionatele nationale organizate de federatia nationala de specialitate in disciplina pentru care se constituie clasa;

e) carnet de legitimare sportiva (legitimatie de sportiv) in disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de catre forul de specialitate pentru cel putin unul din ultimii 3 ani competitionali;

f) adeverinta de la clubul sportiv/asociatia sportiva sau de la unitatea de invatamant cu program sportiv integrat/ suplimentar ca practica organizat disciplina sportiva pentru care se constituie clasa de cel putin un an calendaristic;

g) participarea, in unul din ultimii 3 ani scolari, la etapele nationale ale competitiilor organizate de Ministerul Educatiei in cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si/sau in cadrul Campionatelor Nationale Scolare, la disciplina sportiva pentru care se constituie clasa;

h) participarea, in unul din ultimii 3 ani scolari, la etapele regionale/zonale/municipiul Bucuresti ale competitiilor organizate de Ministerul Educatiei in cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si/sau in cadrul Campionatelor Nationale Scolare, la disciplina sportiva pentru care se constituie clasa;

i) participarea, in unul din ultimii 3 ani scolari, la etapele judetene/sectoare ale municipiului Bucuresti ale competitiilor organizate de Ministerul Educatiei in cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si/sau in cadrul Campionatelor Nationale Scolare, la disciplina sportiva pentru care se constituie clasa;

j) media generala obtinuta la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a;

k) media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

l) nota obtinuta la proba de Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale;

m) nota obtinuta la proba de Matematica din cadrul Evaluarii Nationale;

4. In vederea aplicarii criteriilor de departajare a candidatilor care au medii finale de admitere (MFA) egale, la dosarul de inscriere se depun, dupa caz (conditie neobligatorie):

a) pentru literele a, b, c si d de la punctul 3 – documente eliberate de federatia nationala de specialitate;

b) pentru literele g, h si i de la punctul 3 – documente eliberate de inspectoratul scolar de care apartine candidatul.

Nota: Parintii vor fi informati, prin afisare la avizier si postare pe site-urile institutiilor, dupa caz, cu privire la faptul ca aplicatia informatica nu permite inscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unitati de invatamant

15 – 18 iunie 2021 – Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa 3 la OM Nr.3721/23.04.2021

18 iunie 2021 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

22 iunie 2020 –  Transmiterea,  in  format  electronic  si  in  scris,  catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata

22 iunie 2021 –  Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin activarea rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata

Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata

13 iulie 2021 –  Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand  mediile  de  admitere,  prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata

14 iulie 2021 – Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si comunicarea rezultatelor in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparire din aplicatia informatica centralizata

  • Completarea optiunilor in fisele de inscriere, de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora: 16-22 iulie 2021.
  • Repartizarea computerizata va avea loc in data de 24 iulie 2021.
  • Depunerea dosarelor de inscriere la liceele la care au fost repartizati candidatii : 25-28 iulie 2021.

 

PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE ACCESATI SITE-UL: http://ismb.edu.ro/index.php/admitere