ADMITERE CLASA a V-a – PROGRAM SPORTIV

ANUNT ADMITERE CLASA a Va_22_23

Probe sport clasa a V a _22_23

Inscrierea elevilor in vederea sustinerii probelor de aptitudini se face prin depunerea la sediul unitatii de invatamant, in perioada 30.05.2022 – 07.06.2022, in intervalul orar 08.00-16.00, de catre parintele/reprezentantul legal al elevului, a urmatoarelor documente:

a. cererea de inscriere;

b. avizul medical/ adeverinta medicala cu specificatia „Apt pentru efort fizic si Clinic sanatos”, favorabil practicarii disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucratoare inainte de inscriere;

c. certificat de nastere (copie);

d. CI parinti (copie);

e. adeverinta, din care sa reiese ca a absolvit clasa a IV (daca elevul este din afara scolii);

Data examenului este 08.06.2022 (inot, polo pe apa si sarituri in apa), conform planificarii, la sediul unitatii de invatamant pentru probele de evaluarea calitatilor motrice si complex sportiv Lia Manoliu pentru probele specifice.

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 5, nota minima de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (sase).

Elevului care nu obtine nota de promovare la o proba de aptitudini i se comunica imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la urmatoarele probe de aptitudini sportive si este declarat respins la probele de aptitudini.

Nota finala la probele de aptitudini, pe disciplina sportiva, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate la fiecare proba in parte.

Pot fi admisi in clasele vocationale, program sportiv, doar candidatii care au obtinut nota finala la probele de aptitudini de minimum 6 (sase).