Admitere la clasa a-IX-a, an scolar 2017-2018

Colegiul National Emil Racovita din Bucuresti anunta concurs de amitere la clasa a-IX-a, an scolar 2017-2018, pentru clasa speciala pentru elevii legitimati la CNER, respectiv pentru clasa Mozaic.

 

 

COLEGIUL NATIONAL “EMIL RACOVITA” – BUCURESTI
ANUNTA:
CONCURS DE ADMITERE IN CLASA a-IX-a
An scolar 2017 – 2018

La urmatoarele ramuri sportive:
 

CLASA SPECIALA PENTRU ELEVII LEGITIMATI LA CLUBUL COLEGIULUI NATIONAL “EMIL RACOVITA”

INOT (fete – baieti) 19 locuri

POLO PE APA (fete – baieti) 9 locuri

 

CLASA MOZAIC

INOT (fete – baieti) clasa mozaic 3 locuri mozaic
BASCHET (fete – baieti) clasa mozaic 3 locuri mozaic
HANDBAL (fete – baieti) clasa mozaic 3 locuri mozaic
DANS SPORTIV (fete – baieti) clasa mozaic 2 locuri mozaic
PATINAJ ARTISTIC (fete – baieti) clasa mozaic 1 loc mozaic
SARITURI IN APA (fete – baieti) clasa mozaic 2 locuri mozaic
ATLETISM (fete – baieti) clasa mozaic 2 locuri mozaic
TENIS DE CAMP (fete – baieti) clasa mozaic 3 locuri mozaic
HOCHEI PE GHEAta (fete – baieti) clasa mozaic 3 locuri mozaic
POLO PE APA (fete – baieti) clasa mozaic 3 locuri mozaic
SCRIMA (fete – baieti) clasa mozaic 1 loc mozaic
GIMNASTICA ARTISTICA (fete – baieti) clasa mozaic 2 locuri mozaic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR DE DESFASURARE A PROBELOR DE APTITUDINI:

18 – 19 mai 2017 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere (de la scolile gimnaziale pentru elevii clasei a-VIII-a, care doresc sa participe la probe de aptitudini

22 – 23 mai 2017 Inscrierea pentru probele de aptitudini

24 – 27 mai 2017 Desfasurarea probelor de aptitudini

29 mai 2017 Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini

La inscriere va veti prezenta cu un dosar tip mapa care va contine urmatoarele acte, asezate dupa cum urmeaza:

• anexa la fisa de inscriere pentru admitere in clasa a-IX-a, eliberata de scoala gimnaziala

 certificat de nastere – in copie

 buletin de identitate – in copie

 buletin de identitate al parintilor – in copie

 copia carnetului de legitimare (daca elevul este legitimat la alt club sportiv)

 adeverinta medicala ”Aviz favorabil pentru participare la probele de aptitudini sportive”

Dosarul va fi completat pe coperta cu:

* numele si prenumele candidatului, cu initiala tatalui,

* numarul de telefon personal, precum si al parintilor,

* ramura sportiva la care va sustine proba.

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ADMITERII IN CLASA a-IX-a

Admiterea elevilor in liceele vocationale, la clasele cu program sportiv , este conditionata de: existenta avizului medical favorabil participarii la probele de aptitudini sportive – conditie eliminatorie,

La sustinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admisi numai in echipament corespunzator.

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minima de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (sase).

Elevului care nu obtine nota de promovare la o proba de aptitudini i se comunica imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la urmatoarele probe de aptitudini sportive si este declarat respins la probele de aptitudini.

Nota finala la probele de aptitudini, pe disciplina sportiva, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate la fiecare proba in parte.

Pot fi admisi la liceele vocationale, la clasele cu program sportiv, doar candidatii care au obtinut nota finala la probele de aptitudini de minimum 7 (sapte).

Nu se admit contestatii la probele sportive.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

3APT+MA

MFA =

4

MFA= media finala de admitere

APT= media probelor de aptitudini

MA = media de admitere ( de la Sc. gimnaziala) calculata astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

Unde:

MA = media de admitere

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a-VIII-a

 Anunt privind admiterea in clasa a-IX-a 2017

 Anexa 3 la Ordin MEN nr. 4432 – Metodologia de organizare si desfasurare

 Conditii de admitere

 GRAFIC PROBE DE APTITUDINI