Repartizarea locurilor la clasa a-IX-a „Mozaic” din cadrul CNER pentru anul scolar 2017-2018

Consiliul de administratie al CNER, intrunit in data de 30.03.2017, a aprobat numarul de locuri repartizate pe discipline sportive pentru constituirea clasei a IX-a profil sportiv integrat – mozaic.

Au existat 69 de solicitari din partea entitatilor sportive (cluburi si federatii), pentru 14 discipline.

Prezenta distribuire a fost aprobata cu 5 voturi "pentru" si o abtinere (prezenti 6 membri din totalul de 9).

Nr. crt. Disciplina sportiva Locuri aprobate in CA
1. Baschet 3
2. Tenis 3
3. Dans sportiv 2
4. Handbal 3
5. Gimnastica artistica 2
6. Rugby
7. Scrima 1
8. Patinaj artistic 1
9. Inot 3
10. Polo 3
11. Hochei pe gheata 3
12. Fotbal
13. Sarituri in apa 2
14. Atletism 2
    TOTAL 28

Mentionam ca admiterea se va desfasura in conformitate cu Anexa 3 la Ordinul MEN nr. 4432/29.08.2014.